โทร : 0-2581-3058-9

อีเมล : sales-co@unisci.co.th
fax : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่าย สารเคมีทั่วไป สารเคมีอื่นๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ

เช่น น้ำประปา น้ำเสีย ระบบหล่อเย็นและระบบหม้อต้มไอน้ำ ด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ประกอบกับนโยบายที่เน้นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ และบริการด้วยความเอาใจใส่เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สารเคมีทั่วไป สารเคมีอื่นๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ

เช่น น้ำประปา น้ำเสีย ระบบหล่อเย็นและระบบหม้อต้มไอน้ำ ด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ประกอบกับนโยบายที่เน้นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ และบริการด้วยความเอาใจใส่เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การรับรอง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เป็นผู้นำด้านบริการหลังการขาย ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เป็นผู้นำด้านบริการหลังการขาย ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยราคา ที่เหมาะสมและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

เมนู

Scan QR code

แชทพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับเรา

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9