โทร : 0-2581-3058-9

อีเมล : sales-co@unisci.co.th
fax : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

Boiler

POLYMATE  : ทำให้ตะกรันเสียสภาวะสมดุลจึงไม่สามารถก่อตัวเป็นชั้นได้ทำให้ตะกรันแข็งกลายเป็นตะกรันอ่อนและสามารถถ่ายออกพร้อมกับน้ำ Blow down

POLYMATE  :
ทำให้ตะกรันเสียสภาวะสมดุลจึงไม่สามารถก่อตัวเป็นชั้นได้ทำให้ตะกรันแข็งกลายเป็นตะกรันอ่อนและสามารถถ่ายออกพร้อมกับน้ำ Blow down

FLOMATE  : กำจัดออกซิเจนในน้ำ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพิ่มค่า pH ที่ Condensate

FLOMATE  :
กำจัดออกซิเจนในน้ำ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพิ่มค่า pH ที่ Condensate

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เป็นผู้นำด้านบริการหลังการขาย ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยราคา ที่เหมาะสมและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

เมนู

Scan QR code

แชทพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับเรา

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9