โทร : 0-2581-3058-9

อีเมล : sales-co@unisci.co.th
fax : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

Cooling Tower

Cooling Tower

OPTIGARD : สร้างแผ่นฟิล์มบนผิวเหล็ก เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันอนุภาคของสารละลายในน้ำไม่ให้ก่อตัวเป็นตะกรัน
OPTIGARD :
สร้างแผ่นฟิล์มบนผิวเหล็ก เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันอนุภาคของสารละลายในน้ำไม่ให้ก่อตัวเป็นตะกรัน

BIONOX : ฆ่าเชื้อรา , แบคทีเรียและตะไคร่น้ำได้เกือบทุกสภาวะไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนในระบบ

BIONOX :
ฆ่าเชื้อรา , แบคทีเรียและตะไคร่น้ำได้เกือบทุกสภาวะไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนในระบบ

ONGARD  :  สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดในระบบน้ำหล่อเย็น

ONGARD  :
สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดในระบบน้ำหล่อเย็น

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เป็นผู้นำด้านบริการหลังการขาย ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยราคา ที่เหมาะสมและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด

เมนู

Scan QR code

แชทพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับเรา

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9

โทร : 0-2581-3058-9